Mark Macken 2004

Copyright ARTos 2016

 

NATIONALE PRIJS VOOR BEELDHOUWKUNST MARK MACKEN 2004

 

Voor de Mark Macken Prijs 2004 hebben de inrichters bewust gekozen om voortaan een thema op te leggen aan de deelnemende kunstenaars, dit jaar “Het Portret”. De achterliggende idee was om een indringende betekenis te geven aan beeldhouwkunst, aangezien door de ervaring bleek dat tijdens vorige inzendingen teveel werken niet aan de criteria zoals materiaalkeuze en ambachtelijkheid voldeden, criteria die Mark Macken aan zichzelf en zijn leerlingen oplegde. Het is uiteraard geenszins de bedoeling om afbreuk te doen aan andere uitingsvormen van beeldende kunst, maar wel om de prijs slechts toe te kennen aan jonge kunstenaars die ook deze kwaliteiten in zich hebben.

 

De geselecteerde werken werden tentoongesteld in de tentoonstellingsruimte van SD Worx, Brouwersvliet 2 te Antwerpen van 12 februari t/m 5 maart 2004.

 

Werden geselecteerd: Ahmet Akay, David Andries, Eva Baets, Winke Besard, Carmen Lenoir, Kathy Moyson, Ward Van Grimbergen, Marleen Van Duyse, Anelies Vanhaeverbeke, Wim Waumans.

De prijs werd toegekend aan David Andries voor zijn portretten reeks:

Eervolle vermeldingen gingen naar :

Winke Besard

Wim Waumans