Prijzen Mark Macken

De Stichting Mark Macken v.z.w. werd opgericht in 1978 ter nagedachtenis van deze beeldhouwer met internationale faam en tevens Directeur van het Nationaal Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen ( zie "Wie was Mark Macken ?" )

Het doel van de Stichting Mark Macken was het oprichten van een fonds voor een tweejaarlijkse nationale Prijs voor Beeldhouwkunst, toe te kennen aan een jong Belgische beeldhouwer. Deze tweejaarlijkse prijs stond los van de Biënnale van Middelheim, maar de toekenning ervan werd wel voorzien in dezelfde periode als deze Biënnales in het Park. Het was duidelijk dat dit fonds kon stand houden door de regelmatige geldelijke steun van de velen die nog geloven in culturele waarden die tijdloos zijn en daardoor deel uitmaken van ons cultuurpatrimonium.

De  Mark Macken Prijs voor Beeldhouwkunst, georganiseerd door deze Stichting, werd de laatste maal toegekend in 1993. Door het wegvallen van de bezielers van dit initiatief volgde een stille periode. Na de vereffening van de Stichting Mark Macken op 29 november 1999 werden de activa overgenomen door vzw Artos met de verplichting de Mark Macken Prijs verder in te richten.

Copyright © ARTos 2016