Wie zijn wij?

Vzw ARTos, opgericht op 12 mei 1997 onder de naam START ( StudentArt ), gewijzigd in ARTos op 20 April 1999, heeft tot doel de intellectuele belangstelling op te wekken bij allen die betrokken zijn bij kunst en kunstonderwijs, onder meer door :

  • voordrachten, cursussen en seminaries in te richten over alle mogelijke vormen van kunst;
  • culturele activiteiten te organiseren en aan te moedigen;
  • ondersteuning te verlenen aan studenten en afgestudeerden van het kunstonderwijs,
  • tentoonstellingen en/of concerten in te richten of te helpen inrichten.

De vereniging sponsorde in 1997 een tentoonstelling van jonge kunstenaars (afgestudeerden van de Hogeschool Antwerpen/Departement audio en visuele kunsten – Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen) in HANGAR 24 te Antwerpen.

De vereniging sponsorde een bibliofiele uitgave van jonge kunstenaars in een gezamenlijk project “Kunst in ’t Venster”. De tentoonstelling hiervan liep van 18 april tot 7 mei in het museum Vleeshuis te Antwerpen.

In het najaar van ’97 werden uit een tentoonstelling van bibliofiele uitgaves (met originele grafische werken, etsen, steendrukken, houtsneden,…) 7 laureaten geselecteerd en werden deze bekroond tijdens een plechtige prijsuitreiking op de zetel van de vereniging (Ballaarstraat 10 te 2018 Antwerpen).

In oktober ’97 werd er een schenking van grafische kunstwerken door de VZW Student Art (START) gedaan aan het Antwerps Prentenkabinet.

Als recente activiteiten vermelden wij :

  • Prijzen Mark Macken
  • Prijzen Wim ibens
  • Aanmoedigingsprijzen Artesis Hogeschool Antwerpen Dept Beeldende Kunsten
  • Sponsoring Prijs Th. van Looij voor Portretkunst i.s.m. Vzw Komask
  • Muziekprijzen ARTos

Copyright © ARTos 2016