Prijs L. Theo van Looij

In 2009 nam de vzw ARTos het initiatief om De Prijs L. Theo Van Looij voor Tekenkunst te sponsoren. Deze prijs werd ingericht ter nagedachtenis van L. Theo van Looij die tevens stichter en bezieler was van de Prijs Mark Macken. Deze Prijs voor Tekenkunst wordt voor het eerst in 2010 ingericht door de VZW KoMASK als onderdeel van de Wedstrijd Portretkunst 2010 met een tentoonstelling in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. 

Copyright © ARTos 2016